Herken je dit?

  • Je bent recent gestart als beleidsadviseur wonen bij een gemeente
  • Het werkveld is nieuw voor je en je mist nog basiskennis
  • Je vindt het lastig om overzicht te krijgen en prioriteiten te stellen
  • Je wilt bijdragen aan een soepele samenwerking, zowel binnen je eigen organisatie als met woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere externe partners
  • Je ziet het als een uitdaging om je adviezen goed te verwoorden en effectief deel te nemen aan overleggen
  • Je mist een senior collega die je hierbij op weg kan helpen, of je collega heeft te weinig ruimte om jou goed te begeleiden

Dan is de Leergang Woonbeleid dé opleiding voor jou!

Leergang Woonbeleid

In de praktische en competentiegerichte Leergang Woonbeleid leer je alles wat je moet weten en kunnen om een vliegende start te maken als beleidsadviseur wonen bij een gemeente. We leggen een stevige basis, waar je desgewenst in verdiepende cursussen of individuele coaching op kunt voortborduren.

Je wordt je bewust van je positie binnen de ambtelijke organisatie en de raakvlakken tussen wonen en andere aandachtsgebieden van de gemeente.

Je leert over de verdeling van bevoegdheden en de belangrijkste wet- en regelgeving in de volkshuisvesting.

Je beseft hoe woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars hun eigen rol zien en hoe zij de samenwerking met de gemeente ervaren.

Je ontwikkelt de meest gevraagde competenties voor deze functie, namelijk omgevingsbewustzijn, schriftelijke en mondelinge communicatie.

We werken in kleine groepen, waardoor je volop ervaringen kunt uitwisselen met collega-starters uit andere gemeenten.

Najaar 2024

Gezien het aantal aanmeldingen gaat de najaarseditie 2024 zeker door.

Voorjaar 2025

24 mei 2024

Geen voorrang meer voor statushouders?

Het kan verkeren. Eerst werden gemeenten verplicht om bij de toewijzing van sociale huurwoningen voorrang te geven aan statushouders. Vervolgens werd het een bevoegdheid, en nu dreigt zelfs een verbod. In het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat namelijk het voornemen om: “van de Huisvestingswet af te wijken door een verbod in te stellen op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders op grond van het feit dat zij statushouders zijn.”

21 februari 2024

De Wet betaalbare huur: komt 'ie er of komt 'ie er niet?

Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over de Wet betaalbare huur. De formerende partijen hebben al laten weten er niets in te zien, en volgens sommige particuliere verhuurders zou deze wet de doodsteek zijn voor de vrije huursector. Mede door deze negatieve beeldvorming is het nog erg onzeker of de Wet betaalbare huur er komt. De uitkomst van dit proces is -behalve voor de verhuurders- vooral van belang voor de vele woningzoekenden die niet (meer) in aanmerking komen voor sociale huur, maar ook (nog) niet kunnen of willen kopen.

02 februari 2024

Bouwen voor starters of voor doorstromers?

De provincie Zuid-Holland wil niet meer meewerken aan woningbouwplannen met te veel dure woningen. Als er in een project te veel dure woningen of te weinig sociale huurwoningen zitten, moet dat elders binnen de gemeente of de regio worden gecompenseerd. De provincie geeft als argument voor deze maatregel dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen.

Bij gemeentebesturen zie je vaak dezelfde reflex: we hebben te weinig woningen voor starters, dus moeten we die bouwen. Toch is dat niet altijd de beste strategie.

18 januari 2024

De huisvestingsverordening - balanceren tussen willen en mogen

De Huisvestingswet 2014 geeft de gemeenteraad bevoegdheden om te sturen op veranderingen in de bestaande woningvoorraad en de toewijzing van goedkope woningen aan specifieke groepen woningzoekenden. Wat goedkoop is, mag de gemeenteraad zelf onderbouwen en kan per gemeente verschillen.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.